AA. Espersen & Søn

Jernspåner

Jernspåner:

Fra spåntagende produktion.

Skal være ulegerede, fri for løst metal, metalstøv af enhver art, støbe- og automat-spåner.