AA. Espersen & Søn

Nyt let jern til saks

Nyt letjern til saks:

Er nyt produktionsaffald, sort jern. Under 3 mm tykt. Typisk fra overskud fra industriproduktion.

Må ikke indeholde urenheder og må ikke være overfladebehandlet. Rørprofiler og andre emner der ved klipning skaber lukkede beholdere købes som “Nyt jern stålværkskvalitet”.

Mangan indholdet må ikke være højere end 0,45 %. Er det mellem 0,45 % og 0,90 % købes det som nyt svært jern til saks.