AA. Espersen & Søn

Nyt svært jern til saks

Nyt svært jern til saks:

Er nyt produktionsaffald, sort jern. Over 3 mm tykt. Typisk fra overskud fra industriproduktion.

Må ikke indeholde urenheder og må ikke være overfladebehandlet (bortset fra værftsprimer). Rørprofiler og andre emner der ved klipning skaber lukkede beholdere købes som “Nyt jern stålværkskvalitet”.

Mangan indholdet må ikke være højere end 0,90 %.