AA. Espersen & Søn

Kobber-jordkabel

Jordkabel:

Er typisk kraftig kobberkabel armeret med jern, bly og tjære.