AA. Espersen & Søn

El-motorer med gear og lignende:

Er motorer hvorpå der sidder mere jern end normalt, integrerede kompressormotorer og dykpumper hører også til i denne kategori.