AA. Espersen & Søn

Skillemetal:

Er en betegnelse for skrot der har et højt, men blandet, metalindhold (ud over jern), og hvor genanvendelsen af metallerne er betinget af at skrottet skilles ad. Det betyder at man ikke kan få hvad der svarer til gennemsnitsværdien af de indeholdte metaller da omkostningerne til adskillelsen skal dækkes.