AA. Espersen & Søn

Vi køber ikke

Vi køber ikke følgende:

Batterier af typerne NiCd, NiMH, Li-ion samt alkaline (husholdnings-) batterier, skal du af med disse henviser vi til de kommunale genbrugspladser der sørger for at batterierne bliver miljøbehandlet på korrekt vis, smid dem ikke i husholdningsaffaldet af hensyn til miljøet.

Eksplosiver/sprængstoffer

Asbestholdigt affald

Radioaktivt materiale

Væsker af nogen art

Køleskabe og frysere

Miljøforurenende materiale generelt

Affald, i form af træ, sten, gummi, plast, jord mm.

Pap, papir og plastfolie

Computerskærme, computermus, tastature, printere og fjernsyn

Campingvogne lavet af glasfiber modtager vi ikke, men aluminiumbeklædte vogne kan hvis de er tømte for indhold afleveres uden beregning.

OBS: Vi har hos AA. ESPERSEN & SØN A/S intet salg til private.